Zvěřinové hody na Čeladné

Druhý červencový víkend se v Čeladné konaly Zvěřinové hody, které jsou oblíbenou gurmánskou akcí s již dvacetiletou tradicí. V myslivecké chatě Lípí od brzkého rána vypukly přípravy, kterých se účastnili členové mysliveckého spolku a jejich manželky. Připravoval se jelení guláš a steaky, které přilákaly spoustu milovníků zvěřiny. Výtěžek z akce myslivci použijí na krmivo pro lesní zvěř.

 

Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe – Základní škola Čeladná

Předmětem projektu bylo pořízení nového vybavení do přírodovědné učebny se zaměřením na přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi, a to za účelem zvýšení kvality infrastruktury pro základní vzdělávání v obci Čeladná. V posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních a vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků a pedagogů. Moderní a vzdělávací technologie a názorné praktické ukázky jsou již součástí každodenního života a z tohoto důvodu je již nutností je při výuce maximálně využívat. Stejně je tomu i v přírodovědných předmětech. Do doby realizace projektu se tyto předměty vyučovaly na škole v zastaralé učebně, kde chybělo velké množství materiálně didaktických prostředků a přírodovědných modelů.  Nové praktické ukázky 3D modelů usnadní žákům pochopení probírané látky a podpoří jejich představivost. Pořízené akvárium a terárium do učebny bude využíváno s cílem živé prezentace fauny a flóry, pozorování drobných živočichů a rovněž aktivní péče o něj přispěje k pochopení zákonitostí přírody a procesů v ní. Součástí projektu je i pořízení interaktivní tabule, která umožní přehledně zobrazit všechny potřebné informace. Je snadno ovladatelná dotykem a lze zde rychle měnit obsah výuky dle potřeby.

Nové vybavení učebny tak přispěje výrazným způsobem ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, pedagogové budou moci ve výuce využívat metody, postupy a prezentace, které aktivně zapojí žáky a budou podněcovat zájem žáků o vzdělávání.

Volejbalový turnaj smíšených neregistrovaných hráčů z okolních obcí

Díky nadšení čeladenských volejbalistů a díky podpoře MAS Frýdlantsko – Beskydy a obce Čeladná, se uskutečnil 26. 11. 2022 ve sportovní hale v Čeladné 2. ročník volejbalového turnaje smíšených neregistrovaných týmů. Na Čeladnou tak zavítalo 10 volejbalových týmů, převážné z okolních obcí, ale i z Frýdku a Ostravy. Bezmála 100 sportovců a jejich fanoušků si užilo krásný, mnohdy velmi vyrovnaný volejbal, kdy o postup do finále rozhodly dva míče. Všichni účastníci získali originální medaile, drobné odměny a díky podpoře obce také vstup do wellness hotelu Yura. První místo získal tým Tornádo Pržno, druhé tým Plumstar Frýdlant nad Ostravicí a třetí tým Rumotour CK. Nejmladší hráčka měla 11 let a nejstarší hráč 68. Účastníci turnaje se shodli, že takováto sportovní událost, by na Čeladné měla získat svou tradici.

Hurá na prázdniny!

Poslední červnový den se na Čeladné konala akce s názvem Hurá na prázdniny. Kulturní komise připravila na celé odpoledne zábavný sportovní, tvořivý a taneční program pro děti a jejich rodiče. Děti se mohly zapojit do tvořivé dílničky, kde s nimi tvořily místní maminky, velký úspěch mělo malování na obličej, aktivnější děti měly připraveny různé překážky a soutěže a ty nejodvážnější děti se mohly projet na koni. Celým program doprovázelo taneční vystoupení kroužků dětí ze ZŠ a MŠ pod vedením choreografky Anety Sovják Majerové, která se na celé organizaci podílela. Zábavné sportovní a taneční odpoledne bylo zakončeno diskotékou pro děti.  Za naší finanční podpory byly pořízeny taneční trikoty pro malé tanečnice.

Zvěřinové hody

Druhý červencový víkend se v Čeladné konaly Zvěřinové hody, které jsou oblíbenou gurmánskou akcí s již dvacetiletou tradicí. V myslivecké chatě Lípí od brzkého rána vypukly přípravy, kterých se účastnili členové mysliveckého spolku a jejich manželky. Připravoval se jelení guláš a steaky, které přilákaly spoustu milovníků zvěřiny. Výtěžek z akce myslivci použijí na krmivo pro lesní zvěř.

 

Rotorový obraceč píce– Jaroslav Chromčák

Předmětem projektu byla investice do nového zemědělského stroje, a to konkrétně obraceče píce. Tento robustní, účinný a univerzální obraceč bylo nutné pořídit především pro zajištění objemných krmiv při sklizni trav na trvalých trávních porostech. Nová technologie tak doplnila vybavení farmy a umožnila další rozvoj a modernizaci živočišné výroby z hlediska zajištění krmivové základny. Díky ní došlo ke snížení provozních nákladů a zvýšení produktivity práce na rodinné farmě.

Zřízení jídelního výtahu – Mateřská škola Čeladenská beruška

Výsledkem projektu je vybudování nákladního výtahu v budově mateřské školy na Čeladné. Ten slouží pro každodenní přesun jídla a nápojů z výdejní kuchyňky v 1. nadzemním podlaží do 2. nadzemního podlaží a zpět, rovněž k přesunu špinavého nádobí, materiálů a zásob do skladu. Do doby realizace projektu museli zaměstnanci MŠ denně přenášet těžká horká jídla a várnice s nápoji do patra a hrozilo tak nebezpečí úrazu. Díky výtahu došlo k zefektivnění výdeje jídel, usnadnění práce, úspoře fyzické námahy a ochraně zdraví všech zaměstnanců nejen při výdeji jídel.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

V Ondřejníku se již neztratíte – Biskupství ostravsko-opavské

Předmětem projektu byla výstavba 5 ks turistických odpočívadel a 23 ks označníků cest na území biskupských lesů – revír Ondřejník. Turistická oblast Ondřejník v současné době přichází o většinu smrkových porostů, které jsou výrazně napadeny kůrovcem. Tímto se na Ondřejníku odkryly překrásné výhledy do okolní krajiny, které lákají tisíce turistů k návštěvě. Přestože dojde k masivnímu zalesňování vykácených ploch, bude trvat desítky let, než bude Ondřejník opět pokrytý vzrostlými lesy. Díky projektu je tak umožněno tisícům turistů a návštěvníků tohoto horského masivu, aby mohli využít pěti nově vybudovaných stanovišť a komfortně si zde odpočinout. Zároveň nově vybudované označníky cest, které jsou umístěny většinou po turisticky značených trasách, usnadní turistům lepší orientaci. Turisticky tak významná lokalita, jakou horský masiv Ondřejník bezesporu je, si určitě zaslouží podporu a posílení rekreační funkce lesa, kterou zajisté využijí tisíce návštěvníků.

Nové druhy klobás a mletých výrobků od firmy Pekařství Řeznictví Kohut s. r. o.

Sociální podnik Pekařství Řeznictví Kohut s. r. o. si díky projektu rozšířil portfolio výrobků o nové druhý klobás a mletých výrobků, které doposud nebyl schopen s původním zařízením vyrábět. Jedná se především o fermentované výrobky a masové polotovary jako jsou hamburgerová masa, karbanátky a skotská vejce. V rámci projektu došlo k pořízení vakuové narážky s hamburgerovačem, tvarovačky hamburgerů, udírny s chlazením a agregátu pro zrací komoru. Projektem zároveň vznikly čtyři nová pracovní místa pro osoby se zdravotním omezením.