Hurá na prázdniny!

Poslední červnový den se na Čeladné konala akce s názvem Hurá na prázdniny. Kulturní komise připravila na celé odpoledne zábavný sportovní, tvořivý a taneční program pro děti a jejich rodiče. Děti se mohly zapojit do tvořivé dílničky, kde s nimi tvořily místní maminky, velký úspěch mělo malování na obličej, aktivnější děti měly připraveny různé překážky a soutěže a ty nejodvážnější děti se mohly projet na koni. Celým program doprovázelo taneční vystoupení kroužků dětí ze ZŠ a MŠ pod vedením choreografky Anety Sovják Majerové, která se na celé organizaci podílela. Zábavné sportovní a taneční odpoledne bylo zakončeno diskotékou pro děti.  Za naší finanční podpory byly pořízeny taneční trikoty pro malé tanečnice.

Zvěřinové hody

Druhý červencový víkend se v Čeladné konaly Zvěřinové hody, které jsou oblíbenou gurmánskou akcí s již dvacetiletou tradicí. V myslivecké chatě Lípí od brzkého rána vypukly přípravy, kterých se účastnili členové mysliveckého spolku a jejich manželky. Připravoval se jelení guláš a steaky, které přilákaly spoustu milovníků zvěřiny. Výtěžek z akce myslivci použijí na krmivo pro lesní zvěř.

 

Rotorový obraceč píce– Jaroslav Chromčák

Předmětem projektu byla investice do nového zemědělského stroje, a to konkrétně obraceče píce. Tento robustní, účinný a univerzální obraceč bylo nutné pořídit především pro zajištění objemných krmiv při sklizni trav na trvalých trávních porostech. Nová technologie tak doplnila vybavení farmy a umožnila další rozvoj a modernizaci živočišné výroby z hlediska zajištění krmivové základny. Díky ní došlo ke snížení provozních nákladů a zvýšení produktivity práce na rodinné farmě.

Zřízení jídelního výtahu – Mateřská škola Čeladenská beruška

Výsledkem projektu je vybudování nákladního výtahu v budově mateřské školy na Čeladné. Ten slouží pro každodenní přesun jídla a nápojů z výdejní kuchyňky v 1. nadzemním podlaží do 2. nadzemního podlaží a zpět, rovněž k přesunu špinavého nádobí, materiálů a zásob do skladu. Do doby realizace projektu museli zaměstnanci MŠ denně přenášet těžká horká jídla a várnice s nápoji do patra a hrozilo tak nebezpečí úrazu. Díky výtahu došlo k zefektivnění výdeje jídel, usnadnění práce, úspoře fyzické námahy a ochraně zdraví všech zaměstnanců nejen při výdeji jídel.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

V Ondřejníku se již neztratíte – Biskupství ostravsko-opavské

Předmětem projektu byla výstavba 5 ks turistických odpočívadel a 23 ks označníků cest na území biskupských lesů – revír Ondřejník. Turistická oblast Ondřejník v současné době přichází o většinu smrkových porostů, které jsou výrazně napadeny kůrovcem. Tímto se na Ondřejníku odkryly překrásné výhledy do okolní krajiny, které lákají tisíce turistů k návštěvě. Přestože dojde k masivnímu zalesňování vykácených ploch, bude trvat desítky let, než bude Ondřejník opět pokrytý vzrostlými lesy. Díky projektu je tak umožněno tisícům turistů a návštěvníků tohoto horského masivu, aby mohli využít pěti nově vybudovaných stanovišť a komfortně si zde odpočinout. Zároveň nově vybudované označníky cest, které jsou umístěny většinou po turisticky značených trasách, usnadní turistům lepší orientaci. Turisticky tak významná lokalita, jakou horský masiv Ondřejník bezesporu je, si určitě zaslouží podporu a posílení rekreační funkce lesa, kterou zajisté využijí tisíce návštěvníků.

Nové druhy klobás a mletých výrobků od firmy Pekařství Řeznictví Kohut s. r. o.

Sociální podnik Pekařství Řeznictví Kohut s. r. o. si díky projektu rozšířil portfolio výrobků o nové druhý klobás a mletých výrobků, které doposud nebyl schopen s původním zařízením vyrábět. Jedná se především o fermentované výrobky a masové polotovary jako jsou hamburgerová masa, karbanátky a skotská vejce. V rámci projektu došlo k pořízení vakuové narážky s hamburgerovačem, tvarovačky hamburgerů, udírny s chlazením a agregátu pro zrací komoru. Projektem zároveň vznikly čtyři nová pracovní místa pro osoby se zdravotním omezením.

Zlepšení welfare zvířat při manipulaci – Libor Vrubel

Farma v podhorské oblasti Beskyd, konkrétně na Čeladné, pořídila v rámci projektu přepravník zvířat pro přepravu dobytka nejen na jatka, ale také pro jeho manipulaci na pastviny. Doposud absenci takového přepravníku musela farma řešit formou služeb, což bylo ekonomicky i časově nevýhodné.  Pořízením přepravníku zvířat se sníží provozní náklady farmy, zlepší se pracovní podmínky v živočišné výrobě a především se zlepší welfare zvířat. Všechny tyto ukazatelé umožní majiteli farmy další rozvoj živočišné výroby v oblasti pastevního chovu skotu.

Chodník směrem na Podolánky

Obyvatelé cestující především hromadnou dopravou v části Podolánky v obci Čeladná se konečně dostanou bezpečně na zastávku autobusu. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím vybudování chodníku podél silnice III/48312 o celkové délce 371 metrů, který se nachází mezi dvěma autobusovými zastávkami „Čeladná, Přádelna vlny“ a „Čeladná, sokolovna“. Neexistence chodníku byla příčinou zvýšeného ohrožení chodců.

Větší pohoda dobytka při manipulaci – GAJĎAK spol. s r.o.

Předmětem projektu byl nákup přepravníku dobytka. Díky němu se zvýšila rychlost přesunů jednotlivých kusů dobytka, manipulace při nakládce a vykládce dobytka je snadnější a nedochází k omezení či zastavení provozu na místních komunikacích v okolí farmy. Výsledkem projektu je tak rychlejší a přesnější ustájení dobytka přesně podle kategorií, větší pohoda dobytka díky kratší době manipulace a přesunů. Tato práce je efektivnější, šetrná jak k dobytku, tak k přírodě a okolí.