Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce – Český svaz včelařů Baška

Včelařský spolek v Bašce má svou dlouholetou historii. V roce 2017 založil kroužek mládeže a snaží se zkušenosti a znalosti předávat mladší generaci. Členové pravidelně ve spolupráci s mladými včelaři pořádají vzdělávací akce a exkurze pro děti a žáky nejen ze ZŠ a MŠ Baška, ale také pro školy z blízkého okolí. V roce 2020 za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy vybudovali i Včelařskou naučnou stezku a odpočinkové stanoviště. Předmětem tohoto projektu bylo pořízení mobilního zařízení pro kulturní či spolkové akce. Konkrétně se jednalo o lavice se stolem pro zvýšení komfortu posezení návštěvníků pořádaných akcí, dále pak nůžkový stan jako zázemí pro organizátory akcí příp. účastníky v případě nepřízně počasí, a ozvučovací techniku pro ozvučení celého areálu. V rámci projektu byla rovněž pořízena velkoformátová cedule „Les není smetiště“, která slouží pro informační a edukační činnost týkající se rozložitelnosti odpadů.

Zvýšení kvality kulturních a společenských akcí v Hodoňovicích – Čendaspolek

Cílem projektu je zvýšení kvality kulturních a společenských akcí v Hodoňovicích, které jsou jednou ze tří částí obce Baška. Čendaspolek je volné sdružení občanů Hodoňovic, kteří mají chuť se scházet při různých příležitostech a strávit volné chvíle aktivně s přáteli. Hlavní činností spolku je obnovení a udržování kulturních tradic v obci. Spolek organizuje mnoho kulturních, společenských i sportovních akcí pro celé rodiny, pro děti i pro seniory. Projekt umožnil zvýšit kvalitu pořádání těchto akcí, a to pořízením 10 kusů venkovních stolových sestav s opěradly, které jsou pro diváky a účastníky akcí pohodlnější a bezpečnější a umožňují tak strávit na akci delší dobu. Stolové sestavy jsou kdykoliv členům spolku k dispozici, nemusí již půjčovat nepohodlné pivní sety a přizpůsobovat termín pořádání akcí v závislosti na dostupnosti posezení.

Rozšíření materiálně-technického zázemí – Bašťanský spolek

Spolek samostatně pořádající nebo spolu pořádající s obcí Baška různé kulturní, sportovní a hudební akce v průběhu celého roku, potřeboval rozšířit v rámci své činnosti potřebné materiálně-technické zázemí umožňující konání těchto akcí. Konkrétně se jednalo o dva mobilní stany umožňující na akcích open-air zajistit chráněný prostor pro pořadatele, účinkující a návštěvníky v rámci doprovodných programů akcí. Pro zajištění kvalitního ozvučení větších akcí byla v rámci projektu pořízena i zvuková aparatura. Ta se skládá ze dvou kusů aktivních subwooferů včetně příslušenství a dvou kusů aktivních reproduktorů včetně příslušenství. Doposud si spolek musel dané vybavení pronajímat, což neúměrně zvyšovalo náklady. Vzhledem k počtu pořádaných akcí a poměrně dlouhé životnosti stanu i aparatury je jednoznačně ekonomicky efektivnější mít toto materiálně-technické zázemí vlastní. Díky tomu se spolku sníží náklady na každou jednotlivou pořádanou akci. Uspořené prostředky tak mohou investovat do kvalitnějšího programu, případně úspora umožní neúměrně nenavyšovat vstupné pokrývající nutné náklady akcí.

Vybavení kulturního domu – Obec Baška

Předmětem projektu bylo zlepšení materiálně-technické základny obce pro volnočasové vyžití obyvatel, respektive zvýšení komfortu v prostorách kulturního domu a zlepšení zázemí pro akce pořádané v exteriéru. V rámci projektu bylo pořízeno 400 kusů banketních židlí do sálu kulturního domu, které nahradily ty staré, těžké, fyzicky opotřebované a těžko manipulovatelné. Nové moderní židle jsou již stohovatelné, a proto i lépe uskladnitelné, a nabízejí návštěvníkům kulturních a společenských akcí vyšší komfort a pohodlí. Další částí projektu bylo pořízení nůžkového stanu, který má kovovou konstrukci, je lehký, snadno se s ním manipuluje, je rychle a jednoduše rozložitelný, nepromokavý. Tento stan bude sloužit jako zázemí pro pořadatelé obecních akcí a rovněž ho obec využije jako kryté místo v případě nepřízně počasí. Stany ve své podstatě prodlužují dobu pobytu návštěvníků na dílčích akcích, neboť zajišťují akceptovatelné podmínky a zázemí pro pořadatele i návštěvníky akcí.

Baškohrátky

Další červnovou akcí byl celodenní rodinný festival Baškohrátky, jehož patnáctý ročník byl tradičně na přehradě Baška, kde se sešlo 7 netradičních plavidel. Jejich vzájemné zápolení bylo stěžejní náplní dopoledne. Všechna plavidla byla již od pohledu perfektně promyšlená a propracovaná a slibovala kvalitní vzájemný souboj. Jejich zápolení spočívalo především v plavbě přehradou. Porota sestavená ze čtyř osob, mezi nimiž byla paní starostka Bašky, zástupce pořadatelského Bašťanského spolku a zároveň dětí, profesionální vodař oboru Technologie a hospodaření s vodou a zástupce diváků, hodnotila plavidla okem přísným a spravedlivým. Odpoledne, večer i noc pak patřily hudbě. Postupně se na pódiu vystřídaly kapely The Tap, Pink Floyd Forever, Elán KontraBand, Team Revival (SK), Roxette Tribute band, Xindl X a U2 revival. Během jejich výměny byla připravena ukázka parkurového umění. Kromě toho byla především pro děti po celý den k dispozici například herní zóna.

Plackové hody aneb přátelské setkání Malobašťanů se všemi Bašťany

Další ročník plackových hodů proběhl v sobotu 7. 5. 2022 v Altánu na Malé Bašce. Na přípravách se podílelo od 7 hodiny ranní 17 místních občanů. Oškrábat 60 kg brambor, naloupat česnek, nakrájet cibuli, slaninu, špek, zkrátka připravit chutné těsto na bramboráky, bylo hlavní prioritou. První bramborové placky se začaly vydávat kolem oběda. Atraktivní pozorností celé akce byla především pro děti velká pirátská loď se skákací plochou, skluzavkami a interaktivními děly. Celý den se nesl v příjemné atmosféře a akce se zúčastnilo téměř 250 osob z Bašky a přilehlých obcí.

Smažící pánev na pořádání plackových hodů a dalších pokrmů – Mgr. Martin Ogořalek

V rámci tohoto projektu byla pořízena plynová smažící pánev včetně příslušenství, na které se naše MAS finančně podílela. Pánev se stala novým pomocníkem při pořádání akcí především v Altánu na Malé Bašce. Obyvatelé Malé Bašky („Malobašťané“) pořádají akce typu plackové hody, smažení topinek, řízků nebo kaprů, ale také tradiční stavění a kácení májky, vánoční jarmark apod. Působnost Malobašťanů fungujících na principu osadního výboru je zaměřena na zvelebování svého okolí svépomocí a na pořádání tradičních společenských akcí. Jejich aktivity poukazují na dobrovolnickou činnost místních občanů a chuti rozvíjet a pořádat akce s nabídkou lidových gastronomických pokrmů. Za rok se jim podaří zrealizovat přibližně 12 takových akcí. Činnost Malobašťanů má bezesporu pozitivní vliv na mezilidské vztahy v obci a jejich aktivity se tak mohou stát inspirací dalším občanům v různých částech obce i celého regionu.

První akcí, kde se nová smažící pánev použila, byly „Maloobašťanské plackové hody“ konané 19.6.2021. S přípravami se začalo již v 7 hodin ráno, kdy Malobašťané začali škrábat brambory a připravovat těsto a také techniku pro zajištění hladkého průběhu akce.  Díky nové pánvi se podařilo kapacitu smažení bramborových placků významně navýšit. Celkem bylo připraveno těsto ze 40 kg brambor. Zájem o akci byl velký, lidé přicházeli ochutnat placky až do pozdních odpoledních hodin.

Rekonstrukce chodníků v obci Baška

Obyvatelé obce Baška se dočkali zrekonstruovaných chodníků, které jsou nyní bezbariérové a odpovídají současným normám. Obec tak podél krajské komunikace II. třídy, která je páteřní komunikací v obci s velmi vysokou intenzitou dopravy a častými dopravními nehodami, zrekonstruovala čtyři dílčí úseky chodníků v celkové délce 602 metrů a vybudovala jedno místo pro přecházení.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.