Baškohrátky

Další červnovou akcí byl celodenní rodinný festival Baškohrátky, jehož patnáctý ročník byl tradičně na přehradě Baška, kde se sešlo 7 netradičních plavidel. Jejich vzájemné zápolení bylo stěžejní náplní dopoledne. Všechna plavidla byla již od pohledu perfektně promyšlená a propracovaná a slibovala kvalitní vzájemný souboj. Jejich zápolení spočívalo především v plavbě přehradou. Porota sestavená ze čtyř osob, mezi nimiž byla paní starostka Bašky, zástupce pořadatelského Bašťanského spolku a zároveň dětí, profesionální vodař oboru Technologie a hospodaření s vodou a zástupce diváků, hodnotila plavidla okem přísným a spravedlivým. Odpoledne, večer i noc pak patřily hudbě. Postupně se na pódiu vystřídaly kapely The Tap, Pink Floyd Forever, Elán KontraBand, Team Revival (SK), Roxette Tribute band, Xindl X a U2 revival. Během jejich výměny byla připravena ukázka parkurového umění. Kromě toho byla především pro děti po celý den k dispozici například herní zóna.

Plackové hody aneb přátelské setkání Malobašťanů se všemi Bašťany

Další ročník plackových hodů proběhl v sobotu 7. 5. 2022 v Altánu na Malé Bašce. Na přípravách se podílelo od 7 hodiny ranní 17 místních občanů. Oškrábat 60 kg brambor, naloupat česnek, nakrájet cibuli, slaninu, špek, zkrátka připravit chutné těsto na bramboráky, bylo hlavní prioritou. První bramborové placky se začaly vydávat kolem oběda. Atraktivní pozorností celé akce byla především pro děti velká pirátská loď se skákací plochou, skluzavkami a interaktivními děly. Celý den se nesl v příjemné atmosféře a akce se zúčastnilo téměř 250 osob z Bašky a přilehlých obcí.

Smažící pánev na pořádání plackových hodů a dalších pokrmů – Mgr. Martin Ogořalek

V rámci tohoto projektu byla pořízena plynová smažící pánev včetně příslušenství, na které se naše MAS finančně podílela. Pánev se stala novým pomocníkem při pořádání akcí především v Altánu na Malé Bašce. Obyvatelé Malé Bašky („Malobašťané“) pořádají akce typu plackové hody, smažení topinek, řízků nebo kaprů, ale také tradiční stavění a kácení májky, vánoční jarmark apod. Působnost Malobašťanů fungujících na principu osadního výboru je zaměřena na zvelebování svého okolí svépomocí a na pořádání tradičních společenských akcí. Jejich aktivity poukazují na dobrovolnickou činnost místních občanů a chuti rozvíjet a pořádat akce s nabídkou lidových gastronomických pokrmů. Za rok se jim podaří zrealizovat přibližně 12 takových akcí. Činnost Malobašťanů má bezesporu pozitivní vliv na mezilidské vztahy v obci a jejich aktivity se tak mohou stát inspirací dalším občanům v různých částech obce i celého regionu.

První akcí, kde se nová smažící pánev použila, byly „Maloobašťanské plackové hody“ konané 19.6.2021. S přípravami se začalo již v 7 hodin ráno, kdy Malobašťané začali škrábat brambory a připravovat těsto a také techniku pro zajištění hladkého průběhu akce.  Díky nové pánvi se podařilo kapacitu smažení bramborových placků významně navýšit. Celkem bylo připraveno těsto ze 40 kg brambor. Zájem o akci byl velký, lidé přicházeli ochutnat placky až do pozdních odpoledních hodin.

Rekonstrukce chodníků v obci Baška

Obyvatelé obce Baška se dočkali zrekonstruovaných chodníků, které jsou nyní bezbariérové a odpovídají současným normám. Obec tak podél krajské komunikace II. třídy, která je páteřní komunikací v obci s velmi vysokou intenzitou dopravy a častými dopravními nehodami, zrekonstruovala čtyři dílčí úseky chodníků v celkové délce 602 metrů a vybudovala jedno místo pro přecházení.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Proč jsou včely důležité – Bc. Martin Carbol

Na tuto otázku, ale i na mnohé další z oblasti včelařství Vám může pomoci odpovědět nová včelařská naučná stezka, kterou v rámci svého projektu vybudoval pan Martin Carbol. Včelí stezka se nachází v bezprostřední blízkosti plánované trasy cyklostezky, která bude spojovat Ostravu a Beskydy, a je také přístupovou cestou k velice zajímavému krajinotvornému prvku, kterým jsou peřeje na řece Ostravici, hojně navštěvované a využívané nejen občany Bašky a Kunčiček, ale také obyvateli přilehlých obcí. Stezka se skládá z šesti informačních panelů a odpočinkového stanoviště. Informační tabule představují široké veřejnosti obor včelařství, objasňují důležitost včel ve vztahu k přírodě a umožňují získat teoretické znalosti a poznatky o včelách a jejich životě. Odpočinkové stanoviště, které je postaveno převážně z přírodních materiálů, vybízí návštěvníky k zastavení a odpočinku. V prostoru stezky jsou instalovány i dva dřevěné koše na odpadky připomínající včelí úly.

Nový tahoun na ekologické farmě – Bc. Martin Carbol

Projekt je zaměřen na modernizaci živočišné a rostlinné výroby v rámci zemědělského ekologického podnikání rodinné farmy Medový dvůr. V rámci projektu byl zakoupen kolový traktor, díky kterému se zefektivní a zjednoduší práce na farmě. Traktor slouží k přepravě a skladování krmení pro zvířata a zpracování píce, přepravě zvířat a péči o ně, zajišťuje ostatní pomocné práce na farmě a přepravu další techniky. Pořízený stroj má také pozitivní vliv na životní prostředí, a to snížením spotřeby paliv, snížením emisí a minimálním rizikem znečištění živ. prostředí únikem provozních kapalin. V rámci projektu bylo rovněž zřízeno jedno pracovní místo na 0,5 úvazku.