Smažící pánev na pořádání plackových hodů a dalších pokrmů – Mgr. Martin Ogořalek

V rámci tohoto projektu byla pořízena plynová smažící pánev včetně příslušenství, na které se naše MAS finančně podílela. Pánev se stala novým pomocníkem při pořádání akcí především v Altánu na Malé Bašce. Obyvatelé Malé Bašky („Malobašťané“) pořádají akce typu plackové hody, smažení topinek, řízků nebo kaprů, ale také tradiční stavění a kácení májky, vánoční jarmark apod. Působnost Malobašťanů fungujících na principu osadního výboru je zaměřena na zvelebování svého okolí svépomocí a na pořádání tradičních společenských akcí. Jejich aktivity poukazují na dobrovolnickou činnost místních občanů a chuti rozvíjet a pořádat akce s nabídkou lidových gastronomických pokrmů. Za rok se jim podaří zrealizovat přibližně 12 takových akcí. Činnost Malobašťanů má bezesporu pozitivní vliv na mezilidské vztahy v obci a jejich aktivity se tak mohou stát inspirací dalším občanům v různých částech obce i celého regionu.

První akcí, kde se nová smažící pánev použila, byly „Maloobašťanské plackové hody“ konané 19.6.2021. S přípravami se začalo již v 7 hodin ráno, kdy Malobašťané začali škrábat brambory a připravovat těsto a také techniku pro zajištění hladkého průběhu akce.  Díky nové pánvi se podařilo kapacitu smažení bramborových placků významně navýšit. Celkem bylo připraveno těsto ze 40 kg brambor. Zájem o akci byl velký, lidé přicházeli ochutnat placky až do pozdních odpoledních hodin.

Rekonstrukce chodníků v obci Baška

Obyvatelé obce Baška se dočkali zrekonstruovaných chodníků, které jsou nyní bezbariérové a odpovídají současným normám. Obec tak podél krajské komunikace II. třídy, která je páteřní komunikací v obci s velmi vysokou intenzitou dopravy a častými dopravními nehodami, zrekonstruovala čtyři dílčí úseky chodníků v celkové délce 602 metrů a vybudovala jedno místo pro přecházení.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Proč jsou včely důležité – Bc. Martin Carbol

Na tuto otázku, ale i na mnohé další z oblasti včelařství Vám může pomoci odpovědět nová včelařská naučná stezka, kterou v rámci svého projektu vybudoval pan Martin Carbol. Včelí stezka se nachází v bezprostřední blízkosti plánované trasy cyklostezky, která bude spojovat Ostravu a Beskydy, a je také přístupovou cestou k velice zajímavému krajinotvornému prvku, kterým jsou peřeje na řece Ostravici, hojně navštěvované a využívané nejen občany Bašky a Kunčiček, ale také obyvateli přilehlých obcí. Stezka se skládá z šesti informačních panelů a odpočinkového stanoviště. Informační tabule představují široké veřejnosti obor včelařství, objasňují důležitost včel ve vztahu k přírodě a umožňují získat teoretické znalosti a poznatky o včelách a jejich životě. Odpočinkové stanoviště, které je postaveno převážně z přírodních materiálů, vybízí návštěvníky k zastavení a odpočinku. V prostoru stezky jsou instalovány i dva dřevěné koše na odpadky připomínající včelí úly.

Nový tahoun na ekologické farmě – Bc. Martin Carbol

Projekt je zaměřen na modernizaci živočišné a rostlinné výroby v rámci zemědělského ekologického podnikání rodinné farmy Medový dvůr. V rámci projektu byl zakoupen kolový traktor, díky kterému se zefektivní a zjednoduší práce na farmě. Traktor slouží k přepravě a skladování krmení pro zvířata a zpracování píce, přepravě zvířat a péči o ně, zajišťuje ostatní pomocné práce na farmě a přepravu další techniky. Pořízený stroj má také pozitivní vliv na životní prostředí, a to snížením spotřeby paliv, snížením emisí a minimálním rizikem znečištění živ. prostředí únikem provozních kapalin. V rámci projektu bylo rovněž zřízeno jedno pracovní místo na 0,5 úvazku.