MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH

Podporované aktivity:

  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.