Výcvik parašutistů v Beskydech – Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s.

Náplní projektu bylo pořízení padákového kompletu pro základní a pokračovací parašutistický výcvik, který se skládá z hlavního padáku, obalu s postrojem a záložního padáku. Tento další padákový komplet tak doplnil kapacitu na požadovanou úroveň a optimalizoval náklady na provoz výsadkového letadla, které jsou velmi vysoké. V rámci projektu byla rovněž pořízena náhlavní souprava pro piloty výsadkového letadla, která zajistila bezproblémovou komunikaci mezi pilotem a výsadkovým průvodcem – instruktorem a službou řízení letového provozu. Taktéž došlo k zajištění dostatečné ochrany sluchu pilota výsadkového letadla.

Investice do stavební firmy – Bc. Lenka Kovalská

V rámci projektu byl pořízen přívěs a svařovací technika za účelem zlepšení hospodářských podmínek stavební firmy. Přívěs firma používá k přepravě stavebního materiálu a nářadí, rovněž svařovací technika je nezbytným doplňkem pro stavební činnost. Nákupem požadovaných strojů došlo k zefektivnění a rozšíření činností firmy, kdy před pořízením nové techniky byl materiál, nářadí a malé stroje přepravovány na vypůjčeném přívěsu a firma tak byla závislá na možnostech jeho výpůjčky nebo subdodavatelích. Nyní získala soběstačnost a může pružně reagovat na aktuální potřeby.

Chladicí box pro dovoz kvalitních potravin – NAHŘIŠTI s.r.o.

V rámci projektu byl pořízen nový chladicí box k zabudování do auta, který firma potřebuje pro dopravu masných výrobků. Společnost provozuje malou restauraci v obci Pržno, kde vyrábí především pizzu. Pro její výrobu používá čerstvé a kvalitní suroviny včetně masných výrobků. Právě tyto masné výrobky dováží od slovenského výrobce. Pořízením tohoto boxu tak zajistí dopravu masných výrobků v potřebném množství a dle platných nařízení s ohledem na bezpečnost a hygienu. Taktéž se sníží náklady na přepravu díky snížení četnosti jízd.

Rozšíření vozového parku – BEZVA OBALY s.r.o.

Pro zvýšení efektivnosti firemních procesů, rozšíření okruhu zákazníků, zrychlení distribuce vyráběných výrobků k zákazníkům a v konečném důsledku také pro zvýšení obratu firmy, rozšířila  firma Bezva Obaly s.r.o. svůj vozový park o nový užitkový automobil kategorie N1. Společnost má relativně krátkou podnikatelskou historii, všechny investice související s předmětem podnikání byly financovány především z vlastních zdrojů společníka společnosti, hlavní důraz byl koncentrován na pořízení nejdůležitějších technologií, bez kterých by nebylo možné výrobu zahájit. Vzhledem k tomu, že se od vzniku společnosti neustále zvyšuje poptávka, bylo nyní nezbytnou investici k zajištění plynulosti a především rychlosti vyráběných artiklů směrem k zákazníkům právě pořízení nové dodávky s podporou MAS Frýdlantsko – Beskydy.

Nové technologie otevírají cestu novým výrobkům – Petra Balašová

Realizací projektu byly pořízeny čtyři stroje, konkrétně gravírovací a řezací laser CO2, válcová bruska na dřevo, hoblovačka s protahovačkou a odsávač pilin a prachu. Zakoupením těchto dřevoobráběcích strojů se v portfoliu výroby objevila řada nových výrobků, například dřevěné skládačky, různé dřevěné podložky nebo designové nástěnné hodiny.  Zajímavostí jsou dřevění motýlci, věšák na medaile a vizitky ze dřeva. Zákazníci z řad školských organizací ocení školní pomůcky metody Montessori.

 

Nové obzory otevřeny – Radek Balaš

V rámci projektu byl zakoupen nový automatizovaný CNC frézovací 4-osý router, díky kterému došlo nejen k zefektivnění výroby, ale i k rozšíření nových typů a provedení multifunkčních stolů a kulečníků. Výrobní řada produktů se rovněž rozšířila o vyřezávané kusy nábytku a stolů, vyřezávané podložky pod paroží, modely zvířat a dekorativní předměty. Velkým přínosem zrealizovaného projektu je zvýšení rychlosti opracování masivu a MDF materiálu a překližky, navíc nový stroj umožňuje opracovat i jiné materiály než je dřevo, a to plasty a hliník. Díky projektu firma začala vyrábět zcela nové a inovativní produkty a nabízet nové služby.