Než podáte žádost

Pro úspěšné schválení projektu je důležitá pečlivá příprava a zpracování projektového záměru. S kvalitním a dobře zpracovaným projektem se zvyšuje šance obstát u hodnocení a získat nárok na dotační podporu v rámci některého Opatření SCLLD nebo Fiche přijaté strategie SCLLD MAS F-B. Pečlivost u přípravy se následně projeví také ve fázi realizace projektu.