Zábavné vzdělávací odpoledne k Mezinárodnímu dni lesů

V úterý 21.3. 2023 proběhla v Centru volného času U Rosničky v Malenovicích Dílnička pro děti u příležitosti Mezinárodního dne lesů. Dílničky se zúčastnilo 10 dětí a společně s maminkami si vytvořily nádherná lesní zvířátka z přírodnin nebo z vlny, děti také pozorovaly živou přírodu pod binokulární lupou (nejvíce se dětem líbila ploštice a mládě plzáka lesního). Maminky si uvařily čaj nebo kávu a na děti čekala sladká odměna.

Druhá, edukační část projektu, se konala v sobotu 1.4. od 9:00 opět v Centru volného času U Rosničky v Malenovicích, kde se děti dozvěděly všechno o lesích a o důležitosti stromů a dřeva v našich životech.

Ochotnický festival FIGA BOROVÁ

Akce se uskutečnila v pátek a v sobotu 4.-5. listopadu 2022 v Restauraci pod Borovou v Malenovicích. První představení Ochotnického spolku malejovický sehrál autorskou hru Vraždy v hotelu Pine Hill Inn.

V sobotu proběhly z vystoupení dětského představení TOM Lysáci a metylovického souboru Sokol na prknech odehrál komedii Pozor, natáčíme! Celou akci navštívilo 300 diváků.

Pouť hasičů v Malenovicích

Tato akce přilákala zástupce hasičů ze čtyř desítek okolních jednotek z okresu Frýdek-Místek a pozvání přijala i delegace z Polska a Slovenska. Po mši svaté v kostelíku na Borové pokračoval slavnostní průvod do restaurace, kde každý hasičský prapor dostal pamětní stuhu a bohaté občerstvení.

Den Země trochu jinak

Den Země trochu jinak byla povedená akce, která oslovila především malenovické rodiny s dětmi. Organizátoři akce vnímají oslavy Dne Země jako ideální příležitost k osvětě ochraně přírody a udržitelnosti chování člověka ve využívání přírodních zdrojů. Během sobotního odpoledne účastníci postupně pomalovali dle své fantazie staré vyřazené kontejnery ekologickými barvami. Hotové kontejnery jsou plné barev a obrázků a budou místním lidem sloužit jako originální sběrné nádoby. Celé odpoledne bylo také provázeno hrami pro děti, které vesele skotačily mezi pomalovanými kontejnery. Organizátoři taktéž děkují všem zúčastněným za přízeň a věří, že si u originálních kontejnerů každý vzpomene, že bychom se o naši Zemi měli starat a chránit ji.

Efektivita v oblasti informací a bezpečnosti – Obec Malenovice

Obsahem projektu bylo pořízení elektronické úřední desky s dotykovým monitorem, která je umístěna na budově obecního úřadu. Jejím účelem je zlepšit a zjednodušit komunikaci úřadu s občany a vyřešit problém nedostatečné kapacity zveřejňovaných informací stávající fyzické úřední desky. Další části projektu byl nákup 13 kusů výrazně kvalitnějších třívrstvých ochranných obleků pro výjezdovou jednotku JPO-V Malenovice, které zvýší bezpečnost a efektivitu práce členů výjezdové jednotky.

Dětské odpoledne a smažení vaječiny – CVČ Rosnička

Poslední červnové sobotní odpoledne patřilo hřiště v Malenovicích zejména dětem. Dne 26.6.2021 Centrum volného času U Rosničky pro ně v čase od tří do pěti hodin uspořádalo „odložený“ dětský den. Pro děti bylo připraveno sedm stanovišť nejen se sportovními disciplínami, ale i s kreativním tvořením. Každé dítě bylo po výkonu po zásluze odměněno. Děti si tak mohly například vyzkoušet balancování na slackline, discgolf, házení nerf -raketou či skákání v pytli. Zajímavosti byl obří bublifuk, výroba papírových větrníčků a již tradičním lákadlem střelba ze vzduchovky pod dozorem myslivců z MS Borová. Po skončení dětského programu následovalo smažení vaječiny, na kterou letos padlo dvě stě sedmdesát vajec. Akce se díky společnému úsilí CVČ U Rosničky, obecního úřadu, MS Borová a SDH Malenovice a rovněž i díky umoudřenému počasí rozhodně vydařila a stala se tak v obci první vlaštovkou společenského života v nelehké době covidové. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na odměnách a kreativních pomůckách pro děti.

MAL CUP – SH ČMS – SDH Malenovice

Dne 3.10.2020 se v Malenovicích pořádal již tradiční „MAL CUP“ pod záštitou Dobrovolných hasičů z Malenovic. 11 týmů všech věkových skupin soutěžilo v 7 různých netradičních disciplínách. Těmito disciplínami bylo např. shazování plechovek pomocí džberovky, shazování kuželek hasičskou hadicí, řezání kulatiny ruční pilou, překážkový slalom s nosítky, natahování bungee lana nebo štafeta členů týmu. Při jednotlivých disciplínách se ukázala nejen šikovnost jednotlivců, ale i týmová spolupráce. Z vítězství se nakonec radoval tým hasičů ze sousedního Lubna. MAS se finančně podílela na organizačních a provozních nákladech akce jako nářadí pro přípravu a průběh soutěží, ozvučení akce, pořízení fotografií, plakátů a ocenění pro účastníky.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.