Hodoňovický Masopust

Již 15. ročník Hodoňovického masopustu se konal v sobotu 10.února 2024 a bylo veselo. K tomu si přimalujme teplé paprsky téměř jarního sluníčka a asi šedesátku maškar, které doprovázely zemřelou basu Lojzku na její poslední cestě vesnicí. Nebožka si hověla na vyzdobeném „katafalku“ na voze taženém soby, doprovodila ji i svým veselým hranímdechová hudba. Čestnou stráž jí držela čtyři v bílém oděná děvčata, ochraňována strážníky Veřejné bezpečnosti. Za vozem šel velebný pán s obecní vrchností, která maškarám dala „Právo jíti dědinou“. Veselí šašci s maskotem Hodoňovického masopustu v neustálém pohybu a tancování zvonili u stavení, kde hospodyně s hospodářem masopustní chasu hostili koblihami, uzeným, špekem, ale i slivovicí. Medvěd tancoval s paní domácí, mnohdy i s dalšími maskami, do kola se připletla i všudypřítomná smrtka. Ta se na poslední štaci před Hostincem U Čendy uvelebila na kozlíku vozu a ohlídala si, aby se zemřelá basa Lojzka opravdu dovezla bezpečně k vykopanému hrobu. Sál hostince praskal ve švech, když na parketě vystoupilo dvacet dětí Folklorního souboru Ostravička. Hudební doprovod jim zajistila cimbálová muzika Slifka, která se pak postarala o dobrou zábavu s tancem a zpíváním do večerních hodin. Při výtečném masopustním guláši, čepovaném radegastu či štamprli nějakého ostřejšího moku zábava gradovala. Zpestřením byla jistě dražba smutečního věnce, jehož výtěžek organizátoři – Čendaspolek s hodoňovickým fojtem – použijí k přípravám červnového Dětského dne. Co říci na závěr 15. ročníku Hodoňovického masopustu? Mimořádně se vydařil!

Odpoledne pro děti s Baby clubem Paleček

Další milou akcí, která měla přinést radost především dětem do 4 let, a podpořila jejich vazby a vztahy, bylo Odpoledne s Baby clubem Paleček, které proběhlo 14. 5. v Hostinci u Čendy v Hodoňovicích u Bašky. Toto odpoledne si děti vyzkoušely soutěže a aktivity na různých stanovištích, skákací hrad, malování na obličej a shlédly krátké divadélko. Zahrada Hostince u Čendy se naplnila 50 příchozími rodinami s dětmi a všichni si na závěr užili společné opékání špekáčků.

Masopust 2022

K oblíbeným kulturním akcím v Hodoňovicích bezesporu patří masopust, který proběhl poslední únorovou sobotu. Těšil se velké návštěvnosti – jak masek, tak zábavy chtivých hostů.

„Není divu, vždyť po dvouletém „kulturním půstu“ jsme se mohli pobavit tak, jak jsme tady zvyklí,“ vyhodnotila veselé dovádění masek nestorka Hodoňovického masopustu Ludmila Korousová. Maškary si vyprosily u představitelů obce právo „jíti dědinou“, což bylo stvrzeno slavnostní salvou, a průvod se mohl dát do pohybu. V jeho čele virbloval žandár do bubínku, dováděl všudypřítomný slaměný maskot masopustu, poletovala smrtka a do kroku hrála rázně dechová hudba Huťařka. Za ní táhli sobi na žebřiňáku ležící nebožku basu Klementinu, kde jí šli čestnou stráží čtyři v bílé oděná nevinná děvčata, ochraňována strážníky Veřejné bezpečnosti. Velebný pan s kostelníkem kráčeli za vozem spolu s králem Jiřím, jeho chotí a princátky. V průvodu bylo k vidění na padesát maškar, mezi nimi nechyběl medvěd, baba s nůší, Švejk na invalidním vozíku tlačeném paní Müllerovou, sněhulák, hejkal, cikánky, ženich s nevěstou, doktor s personálem, lehké děvy aj. Občerstvovací zastávky u stavení byly veselé, medvěd tancoval s paní domácí, chasa rozverná.

Před Hostincem U Čendy pak proběhl parodující obřad pochování basy, ve kterém velebný pán neopomenul vyzdvihnout zásluhy zesnulé basy Klementiny, ale vzal si do hledáčku i hříchy obecní vrchnosti, díky nimž je na hodoňovický lid pozapomínáno… Za zvuků smutečního marše byla se vší poctou Klementina uložena do hrobu, s ní tam skončil i koronavirus, který tížil smrtku na zádech. Ta pak sama utekla z tohoto smutečního shromáždění a lidé se začali veselit a tancovat! A užívali si s maškarami této volnosti před hostincem, kde bylo možné se také občerstvit různými dobrotami. Nechyběl tady ani pan František s flašinetem, který dodával starodávný ráz celému dění.

Sál hostince praskal ve švech, když na parketě začal svoji hudební a taneční produkci soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda. Při výtečném masopustním guláši, čepovaném radegastu či štamprli nějakého ostřejšího moku zábava gradovala. Zpestřením byla jistě dražba smutečního věnce basy Klementiny, kdy získaný finanční obnos věnoval jeho majitel Karel Ondruch na Dětský den v Hodoňovicích.