Mapa podpořených projektů 2014-2020

Připravili jsme pro vás mapu všech doposud podpořených projektů prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy. V rámci této mapy, která je průběžně aktualizována, se můžete seznámit s projekty realizovanými v jednotlivých obcích nacházejících se na území MAS Frýdlantsko – Beskydy. Po rozkliknutí dané kolonky se dozvíte, kdo je žadatelem, jakou dotaci a na co získal a u ukončených projektů je i proklik na podrobnější prezentaci projektu.

Projekty jsou rozdělené ikonami dle typu operačního programu, ze kterého byla podpora poskytnuta (Integrovaný regionální operační program, Operační program zaměstnanost, Program rozvoje venkova a program „V Beskydech to žije“).

Pro prohlížení doporučujeme zobrazit mapu v samostatném okně (ikona v pravém horním rohu). Po označení konkrétního bodu (projektu) v mapě se rozbalí záložka se základními údaji o projektu.