Příprava nového období 2021 – 2027 za podpory Moravskoslezského kraje

Místní akční skupině Frýdlantsko-Beskydy, z. s. byla přislíbena finanční podpora z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 259.100 Kč (70% dotace) na realizaci projektu Příprava analytické části SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy pro programové období 2021-2027. Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Cílem analytické části je získat ucelený přehled o dění na území MAS v oblasti ekonomických činností, sociální infrastruktury a sociálních služeb, technické a dopravní infrastruktury, životního prostředí, bezpečnosti, cestovního ruchu a jiných důležitých aspektů, které mají vliv na kvalitu života na území MAS. Do její přípravy budou zapojeni místní aktéři, odborníci na vybrané oblasti a veřejnost. Výstupy projektu budou podkladem pro přípravu návrhové části strategie MAS v novém programovém období 2021-2027.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *