Aktuality

Vyšel nám projekt z OPZ+!

Název projektu: Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy

Číslo projektu: CZ.03.02..01/00/22_008/0000068

Výše dotace: 7.519.529,- Kč

S radostí oznamujeme, že naší kanceláři jako žadateli dotace vyšel projekt z Operačního programu Zaměstnanost+, který bude v našem území realizován v letech 2023-2025. Hlavním cílem projektu je rozvíjet sociální práci na obcích, konkrétně podporovat neformálně pečujících osoby v paliativní a domácí hospicové péči a sociálně znevýhodněné osoby v jejich domácím prostředí.  Do projektu zapojujeme partnera Andělé Stromu života p.s., což je pobočný spolek Mobilního hospice Strom života. Zároveň se budeme ve spolupráci s Odborem sociálních věcí ve Frýdlantě nad Ostravicí podílet na tvorbě Střednědobého plánu sociálních služeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb a metodicky podporovat pracovníky obcí MAS Frýdlantsko-Beskydy.

 

Nová zelená úsporám light

Nárok na dotaci Nová zelená úsporám light mají příjemci starobního důchoduinvalidního důchodu 3. stupně žijící sami, nebo pokud domácnost pobírala v období od 12. září 2022 příspěvek na bydlení.

Příjem žádostí bude otevřen od 9. ledna 2023.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených úsporných opatření máte celý rok.

Více informací a formuláře naleznete na oficiálních stránkách.

V současné době probíhá školení a vzdělávání kompetentních pracovníků MAS. V případě zájmu nám zašlete email na: pavliskova@masfb.cz, kde prozatím budeme evidovat Váš zájem a v průběhu prosince bychom se Vám ozvali.
– Pro rady, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, se obraťte na konzultační střediska EKIS a M-EKIS, která jsou k tomuto rozhodnutí kompetentní.
– MAS může pomoci s procesem podání žádosti.

Metylovský trojsešup

SK Metylovice společně s PR výborem a místními spolky vás zve na 4. ročník Metylovského trojsešupu, který se uskuteční v sobotu 1. října. Start i cíl je v areálu fotbalového hřiště. Hlavní trasa přes tři vrcholy – Kubalánky, Magoň a Čupek startuje od 9 do 10 hodin. Krátká trasa na Magoň a zpět od 12.30 do 13.30. Startovné pro dospělé na obou trasách činí 100,- Kč, děti do 15 let zdarma.

Zveme vás všechny na turistickou akci, kterou pořádá SK Metylovice ve spolupráci s obcí Metylovice:-).

Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika

Mikroregion Frýdlantsko Beskydy ve spolupráci s projektem Podnikni to! již podruhé spouští bezplatný kurz pro své občany. Je určen těm, kteří mají v hlavě podnikatelský nápad, ale neví, jak ho zrealizovat, podnikatelům, kteří hledají novou inspiraci a jistotu při zavádění nových produktů nebo zájemcům, které podnikání láká, ale konkrétní nápad ještě hledají.

Pět setkání v pěti týdnech vás naučí, jak systematicky krok po kroku hledat a najít funkční nápad, otestovat jej, ověřit jeho potenciál a nastartovat finančně udržitelný projekt.

Získáte obecné know-how, které už vám nikdo nevezme a nápady ve vaší hlavě získají reálné obrysy. S minimem rizika a finančních investic.

Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít menší lokální firmu, přivydělat si vlastním projektem při zaměstnání, nebo vybudovat mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete mít smysluplný projekt a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet.

Absolvent jarního kurzu Jaroslav shrnuje: “Šlo o příjemné setkání tvořivých lidí, kteří nechtějí být nečiní. Jsem obohacen o další úhel pohledu, o návod na uspořádání svého podnikatelského záměru. Oceňuji jednoduchost kurzu, je zkrátka pro každého. Na lektorce oceňuji její lidskost a lehkost, s jakou sdílela svůj podnikatelský příběh. Podnikání a předávání informací bylo jako nekonečný vývoj, o který se ráda dělí. Skvělá byla její interakce s publikem.”

Provázet vás bude zkušená podnikatelka. Díky jejímu vedení a letitým zkušenostem se můžete vyhnout největším začátečnickým chybám a budete mít dost prostoru svůj projekt dobře nasměrovat. Inspirací budou bezpochyby i ostatní účastníci. Staňte se součástí komunity podnikavých lidí ve Frýdlantu a okolí!

Kurz je určený pro občany mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy, pro zaměstnané, studenty i maminky na mateřské.

Skládá se z 5 setkání, která budou probíhat jednou týdně vždy ve středu. První workshop odstartuje ve středu 5. října  2022 v 17:30 v Kulturním centru Frýdlant n.O., ul. Hlavní 1755. Účast je díky podpoře Mikroregionu Frýdlantsko Beskydy zdarma. Zájemci se můžou přihlásit na webu podniknito.cz na podstránce s názvem Podnikni to! ve Frýdlantu nad Ostravicí nebo jednoduše napsat na e-mail platenikova@podniknito.cz.

Informace o kurzu Podnikni to! ve Frýdlantu nad Ostravicí:

  • Kurz je určen pro všechny občany města a okolních obcí mikroregionu.
  • Úvodní workshop začíná října 2022 v 17:30.
  • Kurz proběhne v Kulturním centru Frýdlant n.O., ul. Hlavní 1755
  • Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy ve středu od 17:30 do 20:00.
  • Kurz povede zkušená podnikatelka – koučka, mentorka a facilitátorka Petra Janková.

Reakce absolventů:

  • Mnoho nových informací, nových lidí a zajímavých zkušeností. Nadchla mě atmosféra a uvolněná lektorka se smyslem pro humor. (Martina)
  • Padlo zde mnoho prospěšných myšlenek, inspirace a nápadů. Mezi účastníky vládla celou dobu výborná atmosféra, oceňuju ochotu k vzájemné podpoře a pomoci. (Monika)
  • Tento kurz mi hodně dal, dozvěděla jsem se řadu plnohodnotných věcí, setkala se s lidmi se stejnou vizí k podnikání a hlavně získala k podnikání kuráž. (Gabriela)

MAP III pokročil do další fáze


 „Beskydy – vzděláváme pro život“

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA FRÝDLANTSKU POKROČIL DO DALŠÍ FÁZE

Máme za sebou 8 měsíců projektu MAP III. Jde o projekt, který se v našem ORP Frýdlant nad Ostravicí soustředí na oblast vzdělávání dětí do 15 let věku a trvat bude do listopadu 2023.

MAP rozvíjí vzdělávání, sdílení a spolupráci nejen mezi školami, ale všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko.

Co se za tu dobu v MAP III odehrálo?

Ustavil se řídící výbor, sepsala se spousta důležitých a povinných dokumentů a sestavilo se pět pracovních skupin. Ty jsou složeny z pedagogů, ředitelů škol a jejich zřizovatelů a dalších odborníků z oblasti vzdělávání dětí. A jaké pracovní skupiny máme a v čem nám jejich členové pomáhají?

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, rovné příležitosti, financování a pracovní skupina pro další témata. Všechny skupiny se již dvakrát setkaly osobně, ale pilně pracovaly i v mezičase v online prostředí. Členové si společně zanalyzovaly důležité oblasti ve vzdělávání a shodli se na tom, co se jim daří, ale i na problémech, se kterými se v našem ORP setkávají, jejich příčinách a možných řešeních. Na základě těchto informací si určili priority, kterými by se chtěli v následujících letech zabývat. Mezi ně patří například stavební úpravy a materiální vybavení škol, což by rádi ředitelé a zřizovatelé řešili nejlépe s pomocí evropských dotačních fondů. Také by se rádi zaměřili na personální zajištění odborníků pro školy (např. logopedů, psychologů apod.) a na všestranné vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků. S dětmi by se chtěli soustředit více na čtenářskou gramotnost a moderní metody, které ji rozvíjí a na propojení matematiky s praxí, včetně finanční gramotnosti. Mezi další klíčovou prioritu patří větší propojení a spolupráce s partnery (knihovnami, firmami, spolky atp.), ale také s rodiči, kteří mají bezesporu veliký vliv na vzdělávání dětí. V neposlední řadě bychom se v rámci projektu MAP chtěli do budoucna zabývat zdravým životním stylem a efektivním využitím volného času, včetně znalosti regionu, ve kterém žijí.